TESTOWANIE / SPRĘŻANIE

EngiSystems przeprowadza trzy rodzaje badań in situ związanych z określeniem przydatności i odbiorem technicznym systemów firmy:

  • badanie wstępne
  • badanie przydatności
  • badanie odbiorcze

Dwa pierwsze badania należy zaliczyć do badań bardziej ogólnych, mających na celu sprawdzenie założeń projektowych z istniejącymi warunkami na budowie. Badanie odbiorcze jest obligatoryjnym badaniem, które należy przeprowadzić dla kotew gruntowych, mikropali czy gwoździ gruntowych w odniesieniu do odpowiedniej normy.

Sprzęt EngiSystems umożliwia przeprowadzenie testów z dokładnością pomiaru do 0,01mm za pomocą siłowników przelotowych o standardowej sile uciągu do 1400kN.
Na prośbę Klienta możliwe jest wykonanie badania przy użyciu większych sił.